Quotes de soci 2014

D’acord amb el que es va acordar a la darrera junta general de socis la quota per l’any 2014 queda fixada en 40€.

Recordem que en l’ànim de l’agrupació està el mantenir les quotes tan baixes com sigui possible -aquesta és la primera pujada en 15 anys!- i amb la única finalitat de cobrir les despeses que suposa mantenir el local obert al públic (telèfon, assegurança, etc).

Esperem continuar comptant amb la vostra presència i aportacions.

Comparteix!