Formulari de consultes quant a Socis i Quotes

Podeu emprar el següent formulari per a adreçar-vos a l’aaT per notificar un canvi de Quota (per arribar a límit d’edat o altres motius), un canvi en les vostres dades, una petició de baixa de Soci o per demanar informació relacionada amb les quotes de Soci.

També us podeu adreçar directament al correu socis@astroterrassa.org.