Història

Antecedents de l’astronomia a Terrassa

L’activitat astronòmica a Terrassa s’inicia anteriorment a la fundació de l’Agrupació Astronòmica de Terrassa, en dues persones que van deixar una llavor. En Joaquim Mitjans i Buxell (1909-1992) va construir una cúpula i telescopi per l’observació astronòmica al seu domicili del carrer de la Font Vella, va fer el primer intent de crear una agrupació astronòmica l’any 1957 i és esmentat en el llibre “La Historia de la astronomía amateur en España” (Josep Maria Oliver, 1997) per les seves aportacions. El capellà Tomàs Parellada i Roig (1929-1996) també va construir una cúpula i telescopi al carrer Faraday, que encara existeix actualment, on a més hi tenia un curiós laboratori de química. Els instruments astronòmics eren d’una qualitat notable donada l’època (anys 70s) i les condicions.

Inicis de l’aaT

Acte d’inauguració de l’Agrupació, al Casino del Comerç de Terrassa, amb una xerrada de Josep Maria Olivé, president de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, parlant al costat del primer president de l’aaT, Miquel Carpena. 20 de novembre de 1982.

L’Agrupació Astronòmica de Terrassa (aaT) va néixer el novembre de 1982, impulsada per un grup de joves entusiastes de la ciutat de Terrassa. Els membres que van iniciar aquell projecte els trobem formant part de les juntes que es van formar per dirigir l’Agrupació, el llistat de les quals al llarg dels anys es pot consultar.

Després d’alguns intents de crear una associació independent al començament dels anys vuitanta que no van prosperar, es va decidir fundar l’Agrupació inicialment com a secció del Casino del Comerç.

Després d’uns primers anys de funcionament, i per disposar de millors condicions i guanyar independència, l’Agrupació Astronòmica de Terrassa es va constituir com a associació independent i es va instal·lar en un local cèntric al carrer Teatre, just davant dels Amics de les Arts, el gener de 1985.

A finals d’aquest any es pot observar el gran fenomen del retorn del cometa Halley i l’entitat gaudeix d’una època de gran activitat, observacions públiques, visites a observatoris, conferències, etc …

Sortida de l’Agrupació per a observar el cometa Halley. 1986

L’any 1987, problemes econòmics i de disminució d’associats provoquen una baixada d’activitat. Llavors s’ofereix un local de la Casa Baumann pertanyent al Servei Jove de l’Ajuntament de Terrassa, el qual es converteix en la nova seu. La crisi de l’agrupació s’agreuja el 1989, coincidint amb la necessitat de Casa Baumann de disposar del subterrani que se’ns havia cedit per crear un alberg juvenil. Això va provocar l’aturada de l’activitat durant més de dos anys. Però l’astronomia no va deixar d’interessar-nos i es va reprendre l’activitat amb gent i amb forces renovades a un nou local del carrer Menéndez i Pelayo.

En aquesta seu, des de l’any 1991 a 1995 l’Agrupació Astronòmica de Terrassa va tenir un dels seus moments de major creixement. S’editava una revista mensual, es realitzaven observacions freqüents i cursos multitudinaris, i es participava en la majoria de trobades de la comunitat astronòmica amateur. Però es patia la gran mancança de no poder disposar d’un observatori propi a la seu de l’Agrupació.

L’any 1996 es va traslladar la seu de l’associació a l’edifici actual, al carrer Martí Díez 7, cedit per l’Ajuntament de Terrassa. En aquest local més ampli ja s’hi ha pogut construir un observatori en una terrassa amb condicions adequades, i tenim un espai més ampli per conferències i xerrades de divulgació. Des d’aquells anys, i sota la nova direcció de Gabriel Ramon, l’Agrupació va créixer i contribuir a formar diversos aficionats.

Posteriorment, el nou president de l’AAT va passar a ser en Josep Ferrer. Sota la seva direcció i amb la contribució especial de Daniel Rabadán i Ferran Díaz Carballo, es va construir l’actual observatori amb sostre corredor, del qual els socis actuals poden gaudir. Des d’aquí volem fer un homenatge especial a l’associat Ferran Díaz Carballo, el qual tristament ens va deixar l’any 2013 a una edat molt jove.

Una de les activitats principals en què ha col·laborat l’Agrupació es va iniciar l’any 2008, a partir de la iniciativa dels nostres associats Andrés Aragoneses i Josep Triginer: les Jornades de Relativitat de Terrassa, que s’han celebrat anualment i de forma ininterrompuda des de llavors. En un dissabte al matí, es fa una jornada de xerrades de divulgació amb ponents escollits entre els millors científics que podem convidar perquè vinguin a Terrassa, treballant en els camps de recerca relacionats amb la Teoria de la Relativitat: astrofísica, cosmologia, gravitació, física quàntica… Les Jornades han tingut un gran ressò i han aconseguit congregar més de 200 assistents durant una bona pila d’anys. Andrés Aragoneses va substituir en Josep Ferrer com a President de l’Agrupació l’any 2012. Més endavant, el 2015, quan l’Andrés va marxar a Estats Units per la seva feina d’investigador va ser President Juanjo Vázquez fins el 2017, quan Albert Grau el va substituir en el càrrec.

L’Agrupació va tenir després un període d’activitat no prou regular, i l’any 2019, després d’una renovació de la Junta amb Raül Aragonès com a nou President, ens hem proposat iniciar una nova època en què, a més de la celebració de les Jornades com la nostra activitat més coneguda, aconseguim un augment d’activitats més habituals incloent-hi xerrades de divulgació, cursos d’astronomia, tertúlies científiques i sessions d’observació públiques. Per això s’ha establert una nova Junta, s’ha construït una nova pàgina web amb diverses funcionalitats, i es vol animar a totes les persones que vulguin associar-se a contribuir al dinamisme de l’Agrupació i a utilitzar els nostres recursos per fer possible l’accés a l’observació astronòmica i la divulgació científica per part del major nombre de persones possibles.


Entrevistes: Testimonis i records

Entrevista a Josep Ferrer, president de l’aaT del 2003 al 2013 (maig 2020)