Direcció i gestió

L’Agrupació Astronòmica de Terrassa està constituïda per tots els socis, que elegeixen en una Assemblea Ordinària anual els principals responsables de la Junta, que són el President, el Vicepresident, el Secretari, i el Tresorer.

La Junta també inclou un grup de persones responsables de vocalies que s’encarreguen d’organitzar i mantenir diverses activitats, així com recursos i serveis que l’Agrupació ofereix als socis i al públic en general. Tots els socis que vulguin participar com a voluntaris poden apuntar-se a alguna de les vocalies per col·laborar amb les tasques que realitza l’Agrupació, enviant un correu a socis@astroterrassa.org.

Aquestes activitats se centren en els nostres objectius bàsics de la promoció de l’observació i recerca astronòmica per a totes les persones interessades, la divulgació de la ciència i la millora de l’educació científica de la societat en totes les ciències relacionades amb l’astronomia.

La Junta de l’Agrupació en l’any 2020 està composta pels següents membres:

President: Raül Aragonés

Vicepresident: Jordi Miralda

Secretari: Juanjo Vázquez

Tresorer: José Francisco Domínguez

Vocalies de Coordinació de ponències i Formació: Martí Costa

Vocalies de l’Observatori i Formació: Daniel Rabadán

Vocalia de Comunicació amb socis: Yandira Gómez

Vocalia de Xarxes socials: Encarna Sánchez

Vocalia de Continguts pàgina web: Jaume Calaf

Per a qualsevol suggeriment, tots els socis de l’aaT poden adreçar-se a la Junta a través de l’adreça de correu socis@astroterrassa.org.

Per a consultes generals del públic interessat, podeu adreçar-vos a info@astroterrassa.org.