«Exploració‌ ‌i‌ ‌assentaments‌ ‌humans‌ ‌al‌ ‌planeta‌ ‌Mart» Taula rodona (14 gen. 19:00h)

Passat a Online Activitats aaT (Arxiu) Xerrades i Conferències

Actualització 10/gener/2021: A causa l’actual augment de l’índex de contagi de COVID-19 i com a mesura de prevenció sanitària, la Taula rodona es podrà seguir només en línia pel canal de Youtube d’Òmnium Terrassa i no se celebrarà de manera presencial al Centre Cultural, com inicialment estava programat.

El proper 14 de gener, l’agrupació astronòmica de Terrassa i Òmnium Terrassa organitzen conjuntament una Taula Rodona per fer un debat sobre l’exploració del planeta Mart i les oportunitats en el futur perquè la humanitat pugui construir bases habitades permanents en aquest planeta. Moderarà i organitzarà el debat Àngel Massallé, membre de l’aaT i ex-president de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, i els participants seran Laia Ribas (biòloga de l’Institut de Ciències del Mar), Alistair Ian Spearing (de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell), Genís Majoral (de l’Associació d’Amics de l’Astronomia de Rubí), i Guillem Anglada (astrofísic de l’Institut de Ciències de l’Espai).

L’acte es retransmetrà en directe per YouTube.

Accés a retransmissió en directe per YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=W6hDFVVT0z4

Les‌ ‌darreres‌ ‌missions‌ ‌a‌ ‌Mart,‌ ‌amb‌ ‌els‌ ‌”rovers”‌ ‌‌Curiosity‌‌ ‌i‌ ‌‌Perseverance‌ ‌‌dels‌ EUA, ‌la‌ ‌sonda‌ ‌‌Hope‌ ‌‌dels‌ ‌Emirats‌ ‌Àrabs‌ ‌i‌ ‌la‌ ‌‌Tianwen-1‌‌ ‌de‌ ‌la Xina‌, ‌estan‌ aportant‌ ‌molta‌ ‌informació‌ ‌sobre‌ ‌Mart, ‌sobretot‌ ‌per ‌examinar‌ ‌possibles proves‌ ‌de‌ ‌l’existència‌ ‌de‌ ‌vida‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌passat.‌ ‌‌

Paral·lelament‌ ‌a‌ ‌aquestes‌ ‌investigacions,‌ ‌la‌ ‌Mars‌ ‌Society‌ ‌va‌ ‌iniciar‌ ‌un concurs‌ anual ‌de projectes ‌per una ‌societat‌ ‌sostenible‌ ‌a‌l planeta ‌Mart. El concurs d’aquest any 2020 era ‌per‌ ‌crear‌-hi ‌una‌ ‌ciutat‌ ‌d’un milió ‌de‌ ‌persones que fos autosuficient i ‌capaç‌ ‌de‌ ‌produir‌ ‌els‌ ‌materials‌ ‌essencials‌ com aliments,‌ ‌roba,‌ ‌habitatge,‌ ‌energia,‌ ‌productes‌ ‌de‌ ‌consum‌ ‌comuns,‌ ‌vehicles‌ ‌i‌ ‌màquines‌,‌ ‌etc.‌

Entre‌ ‌els‌ ‌projectes‌ ‌presentats,‌ ‌destaquem ‌el‌ ‌Projecte‌ ‌de la ciutat anomenada NÜWA, seleccionat‌ ‌entre ‌les‌ ‌10‌ ‌millors‌ ‌propostes‌ ‌finalistes‌ ‌del ‌concurs.‌ ‌És un projecte liderat per Guillem‌ ‌Anglada,‌‌ astrofísic‌ de l‌’Institut‌ ‌de‌ ‌Ciències‌ ‌de‌ ‌l’Espai. També hi participa ‌Laia‌ ‌Ribas de l’Institut‌ ‌de‌ ‌Ciències‌ ‌del‌ ‌Mar,‌ ‌que‌ ‌ha‌ ‌treballat‌ ‌en‌ ‌temes‌ ‌de‌ ‌producció‌ ‌agrícola,‌ i diversos investigadors d’altres centres catalans, del‌ ‌Regne‌ ‌Unit,‌ ‌Alemanya,‌ ‌els‌ ‌EUA‌ ‌i‌ ‌Argentina.‌.‌ ‌ ‌

S’uniran a la Taula Rodona dues altres persones que formen part del teixit d’associacions astronòmiques a Catalunya: ‌Genís‌ ‌Majoral‌, ‌de‌ ‌l’Associació‌ ‌d’Amics‌ ‌de‌ ‌l’Astronomia‌ ‌de‌ ‌Rubí‌, ‌i‌ ‌Alistair‌ ‌Ian‌ ‌Spearing‌, ‌de‌ ‌l’Agrupació‌ ‌Astronòmica‌ ‌de‌ ‌Sabadell.


Participants a la taula rodona ‌

Guillem‌ ‌Anglada‌

En‌ ‌Guillem‌ ‌Anglada‌ ‌Escudé‌ ‌es‌ ‌doctorà‌ ‌el‌ ‌2007‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌Universitat‌ ‌de‌ ‌Barcelona.‌ ‌ Actualment‌ ‌és‌ ‌professor‌ ‌d’astrofísica‌ ‌a‌l School‌ ‌of‌ ‌Physics‌ ‌and‌ ‌Astronomy‌ ‌Queen‌ ‌Mary‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌Universitat‌ ‌de‌ ‌Londres.‌

‌El‌ ‌seu‌ ‌àmbit‌ ‌d’estudi‌ ‌són‌ ‌les‌ ‌tècniques‌ precises‌ ‌de‌ ‌detecció‌ ‌d’exoplanetes,‌ ‌ especialment‌ ‌en‌ ‌els‌ ‌més‌ ‌similars‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌Terra‌ ‌i‌ ‌pròxims‌ ‌al‌ ‌sistema‌ ‌solar.‌ ‌Lidera‌ ‌el‌ ‌grup‌ ‌que‌ ‌ha‌ ‌descobert‌ ‌el‌ ‌planeta‌ ‌ Pròxima‌ ‌b‌,‌ ‌el‌ ‌planeta‌ ‌potencialment‌ ‌habitable‌ ‌més‌ ‌proper‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌Terra.‌ ‌

El‌ ‌2016,‌ ‌l’equip‌ ‌dirigit‌ ‌per‌ ‌ell‌ ‌anuncià‌ ‌el‌ ‌descobriment‌ ‌de‌ ‌Pròxima‌ ‌b,‌ ‌un‌ ‌planeta‌ ‌a‌ ‌4,2‌ ‌anys‌ ‌llum‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌Terra,‌ ‌de‌ ‌característiques‌ ‌que‌ ‌podrien‌ ‌ser‌ ‌similars‌ ‌al‌ ‌nostre‌ ‌planeta.‌ ‌Aquest‌ ‌descobriment‌ ‌li‌ ‌valgué‌ ‌ser‌ ‌considerat‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌revista‌ ‌Nature‌ ‌un‌ ‌dels‌ ‌10‌ ‌científics‌ ‌de‌ ‌l’any.‌ ‌El‌ ‌2018‌ ‌aquesta‌ ‌mateixa‌ ‌revista‌ ‌publicà‌ ‌un‌ ‌nou‌ ‌article‌ ‌seu‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌qual‌ ‌anunciava‌ ‌el‌ ‌descobriment‌ ‌del‌ ‌segon‌ ‌exoplaneta‌ ‌més‌ ‌proper,‌ ‌que‌ ‌orbita‌ ‌l’‌estel‌ ‌de‌ ‌Barnard‌ ‌b‌.

Laia‌ ‌Ribas

La‌ ‌Dra.‌ ‌Laia‌ ‌Ribas‌ ‌(Terrassa,‌ ‌1979)‌ ‌és‌ ‌investigadora‌ ‌de l’Institut de Ciències de Mar- Consell Superior d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC)‌ ‌de‌ ‌Barcelona.‌ ‌El‌ ‌2006‌ ‌va‌ ‌obtenir‌ ‌el‌ grau‌ ‌de‌ ‌doctora‌ ‌en‌ Biologia‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌Universitat‌ ‌Autònoma‌ ‌de‌ ‌Barcelona‌ (UAB)‌ ‌i‌ ‌seguidament‌ ‌va‌ ‌fer‌ ‌un‌ ‌postdoctorat a‌ ‌l’Imperial‌ ‌College‌ ‌of‌ ‌London‌ ‌(Regne‌ Unit).‌ ‌Des‌ ‌del‌ ‌2009‌ ‌treballa‌ ‌l’ICM-CSIC‌ ‌i‌ ‌des‌ del‌ ‌2017‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌investigadora‌ ‌principal‌ ‌del‌ ‌seus‌ ‌propis‌ ‌projectes‌ ‌de‌ ‌recerca.‌ ‌El‌ ‌2019‌ ‌va‌ ‌guanyar‌ ‌una‌ ‌plaça‌ ‌permanent‌ ‌al‌ ‌CSIC.‌ ‌

La‌ ‌seva‌ ‌investigació‌ ‌es‌ ‌basa‌ ‌en‌ ‌l’estudi‌ ‌de‌ ‌les‌ ‌interaccions‌ ‌entre‌ ‌el‌ ‌sistema‌ reproductiu‌ ‌i‌ ‌immunològic‌ ‌dels‌ ‌peixos.‌ ‌El‌ ‌seu‌ interès‌ ‌és‌ ‌estudiar‌ ‌els‌ ‌efectes‌ dels‌ ‌factors‌ ‌ambientals ‌sobre‌ ‌la‌ ‌relació‌ fenotip-sexe‌, ‌centrant-se‌ en‌ ‌les‌ marques‌ ‌epigenètiques‌. ‌Entre‌ ‌altres,‌ ‌utilitza‌ metodologies‌ ‌“-òmiques”‌ ‌com‌ a‌ ‌eines‌ ‌d’anàlisi.‌ ‌Des‌ ‌del‌ ‌2020‌ ‌és‌ ‌membre‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌xarxa‌ ‌multidisciplinar‌ ‌“The‌ Sustainable‌ ‌Offworld‌ ‌Network‌ ‌(Sonet)”‌ ‌per‌ ‌estudiar‌ ‌com‌ ‌l’ambient‌ ‌espacial‌ és‌ ‌capaç‌ ‌d’alterar‌ ‌la‌ ‌fisiologia‌ ‌i‌ ‌la‌ ‌biologia,‌ ‌entre‌ ‌d’altres.‌ ‌

És‌ ‌autora‌ ‌de‌ ‌45‌ ‌publicacions‌ ‌científiques‌ ‌(ID:‌ ‌E-1466-2013)‌ ‌i‌ ‌també‌ ‌està‌ ‌compromesa‌ ‌amb‌ la divulgació científica ‌publicant‌ ‌articles‌ ‌o‌ ‌dirigint‌ ‌projectes.‌

Alistair‌ ‌Ian‌ ‌Spearing‌

Alistair‌ ‌Ian‌ ‌Spearing,‌ ‌Vicesecretari‌ ‌de‌ l’Agrupació‌ ‌Astronòmica‌ ‌de‌ ‌Sabadell.‌ ‌ Titulat‌ ‌en‌ ‌llengües‌ ‌estrangeres‌ ‌aplicades,‌ ‌actualment‌ ‌és‌ ‌traductor‌ ‌científic‌ ‌especialitzat‌ ‌en‌ ‌ciències‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌vida.‌ ‌
Expert‌ ‌en‌ ‌astrobiologia‌ ‌i‌ ‌en‌ ‌astronàutica,‌ ‌és‌ ‌un‌ ‌entusiasta‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌divulgació‌ ‌astronòmica‌ ‌i‌ de‌ ‌les‌ ‌missions‌ ‌espacials‌ ‌tripulades‌ ‌i‌ ‌automàtiques.‌

Genís‌ ‌Majoral‌ ‌Oller‌

En‌ ‌Genís‌ ‌Majoral‌ ‌és‌ ‌Enginyer‌ ‌de‌ ‌Camins,‌ ‌Canals‌ ‌i‌ ‌Ports‌ ‌especialitzat‌ ‌en‌ ‌transports‌ ‌i‌ ‌urbanisme‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌Universitat‌ ‌Politècnica‌ ‌de‌ ‌Catalunya‌ ‌(UPC).‌ ‌

Treballa‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌investigador‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌transport‌ ‌al‌ ‌CENIT‌ ‌(Centre‌ ‌d’Innovació‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌ Transport)‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌UPC,‌ ‌en‌ ‌projectes‌ ‌de‌ ‌mobilitat‌ ‌urbana‌ ‌i‌ ‌sostenible‌ ‌i‌ ‌modelització‌ ‌ del‌ ‌transport.‌

Des‌ ‌del‌ ‌setembre‌ ‌del‌ ‌2020‌ ‌és‌ estudiant‌ ‌de‌ ‌doctorat en enginyeria‌ ‌civil ‌a‌ ‌la‌ ‌Universitat‌ ‌Politècnica‌ ‌de‌ ‌Catalunya.‌ ‌

És‌ ‌membre‌ ‌de‌ ‌l’Associació‌ ‌d’Amics‌ ‌de‌ ‌l’Astronomia‌ ‌de‌ ‌Rubí,‌ ‌TRI-A,‌ ‌des‌ ‌del‌ ‌ 2012, on‌ ‌se‌ ‌sent‌ ‌agraït‌‌ ‌d’haver‌ ‌pogut‌ ‌ajudar‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌tasca‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌divulgació‌ ‌de‌ ‌ l’astronomia‌ ‌”al‌ ‌carrer”,‌ ‌de‌ ‌tu‌ ‌a‌ ‌tu,‌ ‌sobretot‌ ‌en‌ ‌l’àmbit‌ de‌ ‌l’observació‌ ‌amateur.‌ ‌Va‌ ‌ser‌ ‌Secretari‌ ‌de‌ ‌l’Associació‌ ‌des‌ ‌del‌ ‌2016‌ ‌i‌ ‌el‌ ‌2018‌ ‌va‌ ‌ser‌ ‌escollit‌ ‌President‌ ‌de‌ ‌TRI-A.‌ ‌

Àngel‌ ‌Massallé

Àngel‌ ‌Massallé ‌és ‌Tècnic‌ ‌Publicitari‌ ‌de‌ ‌professió,‌ ‌viatger‌ ‌i‌ ‌astrònom‌ ‌per‌ ‌afició‌ ‌i‌ ‌ amant‌ ‌de‌ ‌tot‌ ‌allò‌ ‌que‌ ‌afecta‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌terra,‌ l’espai‌ ‌i‌ ‌els‌ ‌homes‌ ‌per‌ ‌devoció.‌ ‌
És‌ ‌membre‌ ‌actiu‌ ‌de‌ ‌l’Agrupació‌ ‌Astronòmica‌ ‌de‌ ‌Sabadell‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌va‌ ‌ser‌ ‌ President.‌ ‌És‌ ‌organitzador‌ ‌i‌ ‌coordinador‌ d’expedicions‌ ‌per‌ ‌a‌ ‌l’observació‌ ‌d’eclipsis‌ ‌totals‌ ‌de‌ ‌Sol,‌ ‌de‌ ‌visites‌ ‌als‌ ‌principals‌ observatoris‌ ‌de‌ ‌tot‌ ‌el‌ ‌mon‌ ‌i‌ ‌de‌ ‌l’observació‌ ‌d’aurores.‌

Es‌ ‌un‌ ‌divulgador‌ ‌d’astronomia,‌ ‌conductor‌ ‌de‌ ‌sessions‌ ‌d’observació‌ ‌astronòmica‌ ‌i‌ ‌comentarista‌ ‌de‌ ‌temes‌ ‌astronòmics‌ ‌als‌ ‌programes‌ ‌radiofònics‌ ‌i‌ ‌de‌ ‌TV.‌ ‌

Es‌ ‌membre‌ ‌del‌ ‌grup‌ ‌d’ocultacions‌ ‌d’estrelles‌ ‌per‌ ‌asteroides‌ ‌i‌ ‌de‌ ‌rasants‌ ‌ d’estrelles‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌Lluna‌ ‌i‌ ‌ha‌ ‌dirigit‌ ‌cursos‌ ‌d’Astronàutica.‌ ‌


Il·lustració d’un espai d’habitatge amb entrada de llum solar natural, dissenyat pel projecte de ciutat de Nüwa al planeta Mart.

Comparteix!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Informació básica sobre protecció de dades:El responsable del processament és Agrupació Astronòmica de Terrassa. Les dades seran processades per gestionar i moderar els teus comentaris. La legitimació de processament és el consentiment de l'interessat. No es transferiran dades a tercers, llevat d'obligació legal. Teniu dret a accedir, rectificar i esborrar dades, així com altres drets, com s'explica a política de privadesa.