El seguiment per satèl·lit mostra un descens de les emissions a l’atmosfera a la Xina i a Itàlia

A mesura que la pandèmia del coronavirus COVID-19 continua estenent-se arreu del món, cada vegada s’han establert més regulacions sobre les activitats diàries i els desplaçaments per reduir el risc de transmissió.

Com han observat els satèl·lits que orbiten la Terra, això ha donat lloc a una reducció de la contaminació de l’aire sobre Itàlia coincidint amb el bloqueig nacional i una reducció de les emissions de diòxid de nitrogen sobre la Xina de desembre a març.

El coronavirus va aparèixer per primera vegada, el desembre del 2019 a la província de Hubei a la Xina. A finals de gener del 2020 les fàbriques van tancar, la gent es va posar en quarantena i es van interrompre les activitats diàries. A mesura que el brot creixia a Itàlia, es van adoptar les mateixes mesures.

Això va provocar la reducció dramàtica de les concentracions de diòxid de nitrogen (aquelles alliberades per centrals elèctriques, instal·lacions industrials i vehicles) a totes les grans ciutats xineses entre finals de gener i febrer. La caiguda de les concentracions també va coincidir amb les celebracions de l’Any Nou Lunar, que solen tenir una caiguda similar de les concentracions cada any.

Aquestes mesures s’han pogut prendre gràcies a l’instrument Tropomi a bord del satèl·lit Copernicus Sentinel-5P.

El satèl·lit Copèrnic Sentinel 5P (col·laboració entre l’Agència Espacial Europea, la Comissió Europea, l’Oficina Espacial dels Països Baixos, la indústria, els usuaris de dades i científics) ha estat observant aquests canvis atmosfèrics des de l’espai. Entre d’altres, va equipat amb el TROPOMI, l’instrument de supervisió troposfèric.
(Font: esa.int)

El Servei de Monitoratge d’Atmosfera de Copèrnic (CAMS) ha estat, amb aquest instrument, identificant una caiguda significativa de partícules fines (un dels principals contaminant de l’aire). Amb les observacions per satèl·lit i els models informàtics de l’atmosfera, els investigadors han trobat una disminució del 20% -30% en la matèria de partícules superficials sobre enormes franges de la Xina.

Com que l’epidèmia de coronavirus recula a la Xina, moltes províncies han rebaixat els nivells de resposta d’emergència. Les escoles, les fàbriques i altres espais públics comencen a reobrir-se i els treballadors tornen progressivament als seus llocs de treball, fent que els nivells de diòxid de nitrogen hagin començat a augmentar.

Aquesta animació, mitjançant dades del satèl·lit Copernicus Sentinel-5P, mostra les concentracions de diòxid de nitrogen des del 20 de desembre de 2019 fins al 16 de març de 2020, utilitzant una mitjana de 10 dies. La caiguda de les concentracions a finals de gener és visible, coincidint amb la quarantena nacional. Des de principis de març, amb la relaxació de les restriccions, els nivells de diòxid de nitrogen han tornat a augmentar.
(Font: esa.int)

Monitoratge des de l’espai

“Els satèl·lits ofereixen un punt de vista únic per controlar la salut del nostre planeta. Sentinel-5P és un dels set satèl·lits Copèrnic en òrbita actualment. Proporciona les mesures més precises del rastre de diòxid de nitrogen i altres gasos de l’espai”, afirma Josef Aschbacher, director dels programes d’observació de la Terra de l’ESA (Agència Espacial Europea).

“Com que el diòxid de nitrogen es produeix principalment pels vehicles i les fàbriques, és un indicador de primer nivell de l’activitat industrial a tot el món. El que és clarament visible és una reducció significativa dels nivells de diòxid de nitrogen a la Xina, per la reducció de l’activitat a causa de les restriccions imposades arran de l’aparició del COVID-19, i també per la celebració de l’any nou xinès al gener.”

Josef Aschbacher, director de programes d’observació de la Terra de l’ESA, afirma “Els satèl·lits ofereixen un punt de vista únic per controlar la salut del nostre planeta. El Sentinel-5P és un dels set satèl·lits Copèrnic en òrbita actuals. Actualment proporciona les mesures més precises de diòxid de nitrogen i d’altres traces de gasos de l’espai.”

“Com que el diòxid de nitrogen es produeix principalment pel trànsit i les fàbriques, és un indicador de primer nivell de l’activitat industrial a tot el món. El que és clarament visible és una reducció significativa dels nivells de diòxid de nitrogen a la Xina, causada per una activitat reduïda a causa de les restriccions de COVID-19, però també l’any nou xinès al gener. El programa Copèrnic és un exemple perfecte de com l’espai serveix a tots els ciutadans europeus combinant la força política de la UE amb l’excel·lència tècnica de l’ESA”.

Claus Zehner, responsable de la missió Copernicus Sentinel-5P de l’ESA, comenta: “Certament podem atribuir una part de la reducció de la concentració de diòxid de nitrogen a l’impacte del coronavirus. Actualment, veiem una reducció del 40% a les ciutats xineses, tot i que només són estimacions aproximades, ja que el clima també té un impacte sobre les emissions. Realitzem una anàlisi científica detallada que proporcionarà aviat més informació i resultats quantificats en les setmanes i mesos següents.”

La missió Precursora de Copèrnic Sentinel-5, també coneguda com a Sentinel-5P, es dedica a controlar la contaminació de l’aire mitjançant la mesura de multitud de gasos traçats i aerosols, tots els quals afecten l’aire que respirem.

(Autor / Font(s): Chelsea Gohd / space.com; esa.int)

Comparteix!