Convocatòria de l’Assemblea general ordinària de socis/es

Per la present, us convoquem als socis/sòcies a l’Assemblea ordinària de l’Agrupació
Astronòmica de Terrassa a celebrar el proper dissabte 8 de Juliol del 2023, a les 20:00, a la seu de l’AAT, amb el
següent:

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’alta de la Assemblea general anterior.
 2. Presentació de la Memòria d’activitats i aprovació de la gestió de la Junta
  directiva durant l’exercici 2022.
 3. Examen i aprovació de les despeses del 2022.
 4. Examen i aprovació dels ingressos del 2022.
 5. Examen i aprovació dels pressupostos pel 2023.
 6. Nomenament, elecció, acceptació dels membres entrants i sortints de la Junta
  directiva.
 7. Debat, i al seu cas, aprovació de la quota de soci del 2024.
 8. Precs i preguntes.

Tots els socis/sòcies, tindran a disposició còpia dels documents que seran presentats
a l’Assemblea ordinària.

Comparteix!