BASES PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE TERRASSA

BASES PRIMER CONCURS FOTOGRAFIA ASTRONÒMICA DE L’AAT 

1.- General

Es convoca el primer concurs de fotografia astronòmica de l’Agrupació de Terrassa, obert a tothom amb interessos en el camp de la fotografia astronòmica.

2.- Requisits de participació

 • Podrà presentar fotografies al concurs qualsevol persona interessada, sense necessitat de ser associat de l’ATT (Agrupació Astronòmica de Terrassa).
 • No hi ha categories per edat, ni temàtica especifica dins del’astronomia. No cal per tant tenir coneixements avançats de fotografia per poder presentar treballs.
 • La presentació al concurs implica per part dels participants l’acceptació de les bases i procediments del concurs.

3.- Format de presentació dels treballs i data límit

 • Les fotografies es lliuraran en format .jpg
 • Els arxius tindran un tamany màxim de 5 MB i una resolució 300 ppp
 • Els arxius vindran nomenats amb el nom del participant i numero de fotografia. Ex. albertgrau1.jpg, albertgrau2.jpg….
 • Cada participant podrà presentar fins a 5 fotografies amb diferents imatges.
 • Tots els treballs s’han de lliurar abans del termini límit al correu electrònic; aat.concurs.fotografia@gmail.com
 • Juntament amb les fotografies, al text de correu s’afegirà una petita llegenda explicativa sobre la tècnica d’obtenció de la imatge indicant el temps d’exposició, ISO, si s’ha processat amb programes de tractament digital…
 • El termini per presentar les fotografies finalitzarà a les 00:00 hores del dia 31 de març de 2019

4.- Categories dels treballs:

 • Les fotografies presentades tindran a veure amb qualsevol temàtica relacionada amb l’astronomia (estels circumpolars, imatges de la via làctia, paisatges nocturns urbans o rurals, fotografies lunars, imatges del sol…).
 • Les imatges podran captar-se amb qualsevol mitjà que es consideri, (càmeres ccd, DSLR, mòbils,….), no obstant s’hauran de respectar els formats de lliurament d’arxiu del punt 3.2 (tamany i resolució).

5.- Premis del concurs

 • El primer premi del concurs, consistirà en la publicació de la fotografia guanyadora com a portada del llibre de Andrés Aragoneses, Assistant Professor Eastern Washington University. Dept. Of Physics, Cheney, WA. USA. Mundo pequeño (https://amzn.to/2Cu5W0x).
 • El segon premi del concurs, tindrà com a reconeixement la utilització d’aquesta imatge al carnet de soci de l’agrupació astronòmica de Terrassa de l’any 2019.
 • Tanmateix ambdós guanyadors rebran un lot de llibres de l’autor com a reconeixement.
 • Totes les fotografies obtingudes en la participació del concurs, seran publicades a partir del dia següent a la finalització del mateix a la Web de l’Agrupació Astronòmica de Terrassa, amb el nom del seu autor.

6.- Jurat del concurs

 • El Jurat del concurs està format pel Dr. Andrés Aragoneses i Albert Grau (president de l’AAT), que comunicaran el guanyador el dia següent a la finalització del concurs.
Comparteix!