Astrofotografia: Perfil d’usuari del Grup d’Astrofotografia aaT