Direcció i gestió

L’Agrupació Astronòmica de Terrassa està constituïda per tots els socis, que elegeixen en una Assemblea Ordinària anual els principals responsables de la Junta, que són el President, el Vicepresident, el Secretari, i el Tresorer.

La Junta també nomena una sèrie de persones com a responsables de vocalies que s’encarreguen d’organitzar i mantenir una sèrie d’activitats, recursos i serveis que l’Agrupació ofereix als socis i al públic en general.

Aquestes activitats se centren en els nostres objectius bàsics de la promoció de l’observació i recerca astronòmica per a totes les persones interessades, la divulgació de la ciència i la millora de l’educació científica de la societat en totes les ciències relacionades amb l’astronomia.

La Junta de l’Agrupació en l’any 2020 està composta pels següents membres:

President: Raül Aragonés

Vicepresident: Jordi Miralda

Secretari: Juanjo Vázquez

Tresorer: Albert Grau

Vocalia de l’observatori: Daniel Rabadán

Vocalia de pàgina web: Toni Arch

Per a qualsevol suggeriment, tots els socis de l’aaT poden adreçar-se a la Junta a través de l’adreça de correu socis@astroterrassa.org.

Per a consultes generals del públic interessat, podeu adreçar-vos a info@astroterrassa.org.