Llistat de membres de la Junta de l’AAT des de la seva fundació

  • De 1982-1984, Casino del Comerç.

Miquel Carpena (President)

Pere Ramon Castells, Joan Bautista Garrido (Vice-president)

Miguel Egea (Secretari)

Jordi Miralda, Isidre Vila, Josep Suárez i Lluís Parellada, (Vocals)

  • De 1984-1985, Casino del Comerç.

Miguel Carpena (President)

Pere Ramon Castells, Joan Bautista Garrido (Vice-president)

Miguel Egea, Juan Ariño, (Secretaris)

Xavier Torrella (Tresorer)

Josep Suárez (Contable)

Jordi Miralda, Isidre Vila, Lluís Parellada, Gabriel Ramon Virgili, Antoni Codina, Mario Estivill, (Vocals)

  • De 1985-1987, Carrer Teatre nº 1.

Miquel Carpena (President)

Gabriel Ramon Virgili (Vice-president)

Pere Ubach (Secretari)

Lluís Roig (Tresorer)

Jordi Miralda, Miguel Egea, Juan Ariño, Lluís Parellada, Àngel Marín, Antoni Beltran, Joan Figueres, Josep Tortosa,(Vocals).

  • De 1987-1988, Casa Baumann.

Miquel Carpena (President)

Gabriel Ramon Virgili (Vice-president)

Pere Ubach (Secretario), Lluís Roig (Tresorer)

Àngel Marín, Lluís Gibert, Lluís Camps, Josep Triginer, Josep Santera, (Vocals).

  • De 1988-1989, Casa Baumann.

Miquel Carpena (President)

Gabriel Ramon Virgili (Vice-president)

Pere Ubach (Secretari)

Ma. Mercè Grau i Lluch (Tresorera)

Lluís Gibert, Josep Triginer, Josep Santera, Roc Alavern, Roberto Castella, (Vocals).

  • De 1991-1995, Carrer Menéndez y Pelayo nº 65.

Gabriel Ramon Virgili(President)

Miquel Carpena (Vice-president)

Josep Hervás (Tresorer)

Lluís Gibert, Josep Triginer, Josep Floris, Daniel Rabadán, Roger Artigas, Roberto Castella, Pere Carpio (baixa juny 94 i entra) Ferran Castellanos, (Vocals).

  • De 1996-2003, Carrer Menéndez y Pelayo nº 65 i Carrer Martí Díez, nº 7.

Miquel Carpena (President)

Ferran Castellanos (Vice-president)

Jordi Anter (Secretari)

Roger Artigas (Tresorer)

Lluís Bernet (Contable)

Josep Hervàs, Rafel Serres, Manel Casas, Josep Ferrer, Juan José Vázquez, Daniel Rabadán. (Vocals).

  • De 2003-2019, Carrer Martí Díez nº 7.

Josep Ferrer (President)

Miquel Aneas (Secretari)

Daniel Rabadán (Tresorer)

Josep Hervás, Toni Hernández, Tomás Sanchiz, Pedro Serralde (Vocals)

  • Des del 2020, Carrer Martí Díez nº 7.

Raül Aragonés (President)

Jordi Miralda (Vice-president)

Juanjo Vázquez (Secretari)

José Francisco Domínguez (Tresorer)

Martí Costa, Yandira Gómez, Daniel Rabadán, Encarna Sánchez, Jaume Calaf, Toni Arch (Vocals)